Bernard Jund

* 1934, Altfortville, Francie (France)
draghtsman, tvůrce objektů a instalací

 

sex: male