Kōbō Abe

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Červený kokon, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha