Mikuláš Alethinus

* 1540, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
17. 11. 1586, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)

 

word:
Bakalář, později profesor a děkan pražské univerzity. - V r. 1580 odešel z univerzity. Trvale se usadil v Kolíně, kde v l. 1582-1583 zastával místo primátora a do r. 1586 císařského rychtáře. - Z jeho díla se zachovaly jen zlomky, např. česky psané Modlitby náboženské a latinsky psané příležitostné básně.

Databáze REOS Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

notes:
Aletinus
* kolem 1540
pohřbený ve Velké kryptě pod chrámem sv. Bartoloměje v Kolíně