Anton Onderka

* 4. 7. 1799, Moravice (Opava), Česká republika (Czech Republic)
1879, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
architect, builder, zednický mistr

 

sex: male

word:
Vyučil se u otce tesařského mistra Antona Onderky. Zpočátku působil jako zednický mistr v Těšíně, kde se stal 1822 měšťanem a o 2 roky později stavitelem. Pak činný v Opavě. V l.1843 - 1847 působil jako krajský zednický mistr pro Opavský kraj a současně jako stavební znalec při opavském magistrátu a zemském soudu. Od r. 1843 působil jako stavební ředitel panství Řádu německých rytířů na severní Moravě. R. 1848 přesídlil do Brna, kde působil jako stavitel. R. 1855 si dal zaprotokolvat stavitelskou živnost.

notes:
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,