Josef Danda

* 2. 1. 1906, Koleč (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
15. 3. 1999, Praha, Česká republika (Czech Republic)
architect

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Architekt Josef Danda, zasvětil většinu své profesní dráhy návrhům dopravních, především železničních staveb. Po ukončení studií architektury na ČVUT v Praze prošel praxí v několika atelierech významných architektů.
V roce 1936 Josef Danda nastoupil jako smluví inženýr na ředitelství Československých státních drah v Olomouci, čímž započala jeho celoživotní pouť „drážního“ architekta. Mezi první práce patří řešení většiny pozemních staveb na právě budované trati Hranice na Moravě – Púchov. Po jejím dokončení, již v době okupace, přešel na ředitelství ČSD do Prahy a posléze byl převelen do tzv. DR Entwurfsamtu, projekčního oddělení německých říšských drah v Praze. Po skončení války se Danda věnoval návrhům nádraží nejenom v rámci poválečné obnovy (Klatovy, Cheb), ale zejména v období rozsáhlé modernizace během šedesátých a sedmdesátých let minulého století (Pardubice, Lovosice, Most, Ostrava-Vítkovice).
Vrcholem tvorby arch. Dandy se stal návrh ústředního pražského nádraží pro osobní dopravu, který po mnohaletém úsilí vyústil realizací dostavby železniční stanice Praha-Hlavní nádraží ve spolupráci s manžely Šrámkovými a arch. Bočanem. Během celé své praxe byl arch. Danda činný rovněž jako teoretik dopravních staveb a mnoho let působil jako pedagog na ČVUT a VŠUP. Jeho díla se vyznačují snahou o aplikaci soudobých evropských trendů řešení dopravních staveb. V roce 1988, při příležitosti sto padesáti let železnice na území Československa připravil arch. Danda k vydání donedávna jedinou českou odbornou publikaci o drážní architektuře „Naše železniční nádraží“. Základním pramenem publikace se stala rozsáhlá architektova pozůstalost, uložená v Národním archivu v Praze, obsahující množství dosud nepublikovaných dokumentů, vztahujících se k architektuře dopravních staveb. Nedílnou součástí monografie je grafický doprovod sestavený z výběru reprodukcí původní plánové dokumentace jednotlivých děl arch. J. Dandy včetně původní, dnes již historické fotodokumentace.