Tomáš Laub

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Tomáš Laub: Grafika
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2005   Něco, na co se dívám (Rozhovor s Tomášem Laubem), , , , , 20-34
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Tomáš Laub: Velký tlak
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
Periodical
published, title (subtitle)
2005/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)