Rudolf Dolejš

* 2. 12. 1961, Karlovy Vary (Karlovy Vary),
architect

 

sex: male

notes:
Ing. arch.