Pavel Dvořák

* 1963,

 

sex: male

notes:
Narozen ve znamení Vah v r.1963,
původně strojní inženýr, dnes působí v oblasti výpočetní techniky.
Zařadil se do přírodou ovlivněných tvůrců. Zprostředkovává nám své
působivě zpracované nálady krajin ze svých občasných cest po světě.
V současné době radosta spolku.