Italský malíř první poloviny 16. století

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1995/12/01 - 2000/10/30   Obrazárna I. Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek, Obrazárna, Olomouc (Olomouc)