Pedja Djaković

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1991/08/25 - 1991/09/20   Pedja Djaković: Obrazy, kresby, koláže / Pedja Djaković: Paintings, drawings, collages, Klub novinářů, Praha
2005/11/28 - 2005/12/06   Pedja Djakovič, Galerie La Femme, Praha
2010/01/13 - 2010/02/26   Pedja Djakovič, Výstavní síň PRE, a.s., Praha
Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2004/09/13 -   Žena a automobil, Autosalon Přerost a Švorc, Praha
2005/11/03 -   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv, Galerie La Femme, Praha
2006/04/06 - 2006/04/29   Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
Auction/Second-hand Shop
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Modrá posluchárna, Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Modrá posluchárna, Praha
předaukční výstava
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2006/11/14 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
Market/Fair
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague. 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha