Jan Hampl

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)