Eugène Ionesco

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Ján Mančuška: Texty
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Maurice Henry, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Theatre Program
published, title (subtitle)
1985   Romain Weingarten: Alice v Luxemburských zahradách