Rudolf Fabry

* 8. 2. 1915, Budmerice (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
11. 2. 1982, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
writer, graphic artist, poet, translator

 

nationality: Slovak
sex: male