Oskar Zwintscher

from - to, student, school, city
1904 - 1908   Doležil Vojtěch, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Dresden (Drážďany)