Ignác Engel

* 23. 12. 1905, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
typografie

 

sex: male