Jaroslava Fabriciová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Jaroslava Fabriciová: Maľba, plastika
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)