Jan Čebis 

sex: male

notes:
generální ředitel Brněnských velethů a výstav, Brno