Jiří Eisler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Jiří Eisler
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Zátiší
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1985   Počítačové umění ČSSR
1989   Počítačové umění v ČSSR a ve světě / Computer Art in ČSSR and in the World (III. Celostátní výstava s mezinárodní účastí)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)