Josef Eliáš

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1949   Soudnictví v SSSR, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha