Eugen Dostál

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   šedesátiny Alberta Kutala, Výtvarná práce, 12, 4-5, 1964/03/24, 13-13
1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach , , , 1997, 29-54
2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, , 20, 2002, 59-72