František Jaksics

* 6. 8. 1937, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
illustrator, painter

 

sex: male

word:
Dňa 6. augusta tohto roku sa dožil novozámocký rodák František Jaksics svojho životného jubilea - sedemdesiatich rokov. Pri tejto príležitosti sme mu z Galérie umenia ešte v predstihu zatelefonovali a spýtali sa ho: „ako sa má a že chceme o ňom v týždenníku Castrum Novum uverejniť článok”. Veľmi sa potešil svojim rodákom, že sa ozývame. Hovoril, že má v tomto období veľmi veľa práce s prípravou svojej jubilejnej výstavy. Tento rok už zrealizoval dve výstavy v Bratislave v barokovej výstavnej sieni kníhkupectva s maďarskou literatúrou. Takmer pravidelne vystavuje s piatimi maďarskými výtvarníkmi a majú za sebou veľký počet výstav. No za týmto výpočtom aktivít predsa len prejavil svoju príslovečnú skromnosť, keď povedal: „viete, dnes je taká doba pre ambicióznych ľudí”. Františka Jaksicsa pri práci vždy obklopovala tichá atmosféra. Charakterizuje ho pokora, triezvosť a skromnosť. Pri otázke na prácu uviedol, že v poslednom čase ilustroval pre svojho priateľa denník z jeho mladosti, ktorý je v maďarskom jazyku. Tiež uviedol, že na výstave bude vystavená ním ilustrovaná učebnica slovenského jazyka pre tretí ročník ZŠ.
Pamätám si, ako pri dávnejších rozhovoroch (ešte v roku 1987 pri príležitosti jeho výstavy v Galérii umenia v Nových Zámkoch ) nám rozprával pri téme voľby svojho povolania o kníhkupectve svojich rodičov v Nových Zámkoch, v ktorom prežíval s detskými knihami v rukách svoje detské sny a dobrodružstvá. Tiež spomínal svojho uja, ktorý bol františkánskym kňazom najprv v Nových Zámkoch a potom v Nitre a ktorého s rodičmi navštevoval. Tento ho podporoval v rozhodnutí venovať sa výtvarnej práci. Bol veľmi skromný a láskavý človek. Jeho vzor dodnes zanechal stopy na osobnosti Františka Jaksicsa.
František Jaksics potom absolvoval v rokoch 1958-1964 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Študoval na Oddelení užitej grafiky u profesorov Jozefa Chovana a Jána Želibského. Po skončení štúdií pôsobil niekoľko desaťročí ako výtvarný redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave, kde ilustroval desiatky detských kníh, časopisov, rozprávok a učebníc.
Práve toto jeho zameranie na knihy didaktického charakteru otváralo pred ním uplatnenie mnohých techník užitej grafiky a to drevorezov, rôznych techník kresieb perom, ktoré podľa požiadaviek koloroval akvarelom. Tieto jeho maľované a kreslené dielka sprevádzali príbehy detského sveta. Uvádzali cez typickú Jaksicsovu poetickosť a hravosť prežívanie detskej radosti, záhadnosti, či dobrodružnej nálady, aby obklopili farebnosťou svet jeho detského vnímateľa. Jaksics sa prostredníctvom svojich diel teda stal dôverným, veľkým sprievodcom svojich malých čitateľov. Príroda a zvieratká vstúpili prostredníctvom jeho dielok do ľudského sveta a vytvorili tak nový rozprávkový svet a Jaksicsov výtvarný svet je plný etickej krásy a bezpečnosti pri dobrodružstvách. Či už maďarský, či slovenský text doprevádza jeho tvorbu až do súčasnosti. Pri príležitosti životného jubilea mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov. O jeho autorskej výstave pripravovanej v Nových Zámkoch vás budeme včas informovať.
Marta Šimo-Svrčeková, www.novezamky.sk, 13.7.2016