Petr Janyška

* 1953,
politician, diplomat, translator

 

sex: male

word:
Petr Janyška se narodil v r.1953, vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy překladatelství a tlumočnictví (angličtinu, francouzštinu), v r. 1989 obdržel doktorát z traduktologie.
Překladatelstvím se živil až do r. 1989 (přeložil několik knih, operní libreta, filmové scénáře a technické texty, titulkoval filmy). Podílel se rovněž na Velkém česko-francouzském slovníku, vedl seminář simultánního tlumočení, přispíval do samizdatu.
V r. 1989 byl činný v Koordinačním centru Občanského fóra, zorganizoval přivezení a s filmařem I.Ševčíkem uvedení filmu Doznání (o československých politických procesech 50.let, podle knihy A.Londona) v kinech a v televizi, otitulkoval jej, od režiséra Costy Gavrase získal práva pro nově vzniknuvší Svaz filmařů FITES.
V r. 1990 začal novinářskou dráhu, spoluzakládal týdeník Respekt, byl zástupcem šéfredaktora. Inicioval rovněž televizní debatní pořad Respektování věnovaný palčivým společenským tématům. V r. 1992 přešel do Lidových novin jako zástupce šéfredaktora, zároveň vedl českou verzi Středoevropských novin (spolu s MR, PR, SR) a světovou přílohu World Media. Jako novinář sjezdil mnoho států.
V r. 1995 začal pracovat v diplomacii jako rada na velvyslanectví v Paříži, po návratu v r. 1998 jako ředitel odboru Západní Evropy na MZV. V letech 1999-2003 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ve Francii, věnoval se intenzivně vytváření pozitivního image ČR a přípravě přijetí do EU. Podílel se na organizování České kulturní sezóny 2002 (největší přehlídky českého umění ve Francii vůbec), organizoval ve francouzském Senátu mezinárodní kolokvium „T.G.Masaryk, evropský intelektuál v politice“. Spolupodílel se na rekonstrukci budovy velvyslanectví na avenue Floquet.
Po návratu domů se opět ujal vedení odboru Západní Evropy, kladl důraz na kulturní rozměr: přispěl např. k zapůjčení největšího evropského rukopisu Codex Giga ze Švédska do Prahy. Zároveň přednášel na FSV UK o politické Francii, psal články.
Od r. 2006 je velvyslancem a stálým představitelem ČR při Unesco.
Kromě množství článků v českém a zahraničním tisku a překladů publikoval knihu „Znovunalezená Evropa: mezi Prahou, Paříží a Bruselem“ (Editions de l´Aube, Francie, 2004) a několik větších kulturních esejů v Lidových novinách, Literárních novinách, Dějinách a současnosti.
Je nositelem dvou francouzských vyznamenání: Státního řádu za zásluhy (velkorytíř) a Řádu umění a literatury (rytíř), komandérem burgundského Bratrstva rytířů koštéřského šálku.
mzv.cz, 22.4.2017