Julie Mercedes Hermína Jirečková

* 21. 1. 1878, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
11. 8. 1963, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
photographer

 

sex: female

word:
Otec sester Hermenegild Jireček, syn kováře, byl historik práva, publicista, prozaik i dramatik, člen České akademie i Královské české společnosti nauk. Učil korunního prince Rudolfa českému jazyku a literatuře. 1881 byl povýšen do rytířského stavu jako rytíř ze Samokova, 1883 se stal ministerským radou, do 1894 pracoval ve Vídni na ministerstvu kultu a vyučování. 1880 postavil u Vysokého Mýta vilu na Vinici, v níž jeho dcery prožily celý život. Ani jedna ze sester se neprovdala a neměla děti. Počátky fotografování obou sester nejsou zřejmé. Veřejná umělecká dráha Noemi předčasně skončila 1905, údajně kvůli nervovému přepětí. 3. 1. 1906 byl založen Klub fotografů amatérů ve Vysokém Mýtě a v Kalendáři českých fotografů na 1907 (odrážejícím tedy stav 1906) jsou obě sestry uváděny mezi jeho členy. Při publikování je jako autorka vždy uváděna Julie, což vede k úvahám, zda Noemi vůbec fotografovala. Ne každý snímek Julie byl autoportrétem, spolupráce sester je pravděpodobná. Julie, celým jménem Julie Mercedes Hermina Jirečková, poprvé vystavovala 1906 na výstavě pražského ČKFA a to 8 snímků. Kvalita prací dokládá předchozí delší zkušenost. Následovaly další výstavy. 1906 a 1907 byly dvě z děl reprodukovány ve Fotografickém obzoru, což bylo mimořádné, neboť každé číslo měsíčníku mělo jen jednu obrazovou přílohu. Jejím východiskem byla tradice intimní krajinomalby. Vedle tónování snímků a rastrovaných papírů k náladovému dojmu přispívaly ušlechtilé fotografické tisky. 1912 a 1913 prezentovala také autochromy. 1923 byla její fotografie (s názvem "Zima") potřetí reprodukována ve Fotografickém obzoru. Další zprávy o fotografických aktivitách sester Jirečkových nejsou k dispozici. Odkazy: J. F. Vítský: Kalendář českých fotografů na rok 1907. Nové Město na Moravě 1907; Fot. obzor 1906, s. 84, 90, 173 a příloha září; Fot. obzor 1907, příloha březen; Fot. obzor 1913, s. 42; Fot. obzor 1923, s.1; A. Dufek, M. Jiráček: Julie Jirečková a secesní fotografie ve Vysokém Mýtě. Okresní muzeum Vysoké Mýto 1998; P. Scheufler: První české ženy fotografky, Advanced 1998, č.5; G. Kontra: Fotografky v českých zemích 1839-1918. Bakalářská práce, FAMU, Praha 2005.
zdroj - www.scheufler.cz

notes:
šlechtična ze Samokova
první fotoamatérka, jejíž snímky byly otištěny v českém fotočasopise