Lajšner Jiřík

 

notes:
jmenován vrchností, pracoval v katovně v době, kdy byla v majetku rodiny Zelinkerových,dříve byl katem v Lysé nad Labem, třetí manžel Kateřiny Zelinkerové vdovy po Janu Mydlářovi