Leopold Lorenc Laitter z Tannenberka

 

notes:
spolu s fišmistrem Karlem Svobodou sepsal Zlatou knihu panství černokosteleckého v letech 1671- 1677 zvanou též urbář
1657 půjčil obci po požáru k postavení radnice 200 zl.
1680 nechal postavit sochu spasitele nad sklepem bývalé radnice č. p. 53 jako poděkování za odvrácení moru
sepsal s fišmistrem Karlem Svobodou urbář panství černokosteleckého