Ješek mladší z Náchoda

 

sex: male

notes:
Syn Ješka z Náchoda , spoludržitel statku kosteleckého. Vyskytuje se jako svědek na listině z roku 1357 , kterou probošt vyšehradský pozdější arcibiskup magdeburský Dětřich z Kugelaveitu založil cisterciácký klášter ve Skalici blízko Kouřimi.
Jeho synové : Hron, Ješek, Mikuláš, Mareš, Oldřich
Páni z Náchoda drželi kostelec až do roku 1415.