Jan ze Smiřic

2. 9. 1453,

 

sex: male

notes:
Patřila mu panství na Roudnicku, Housce a Jestřábí.Králi Ladislavovi poslal dopis , ve kterém vyjevil svou nedůvěru Jiříkovi z Poděbrad . Dopis se však dostal Jiříkovi do rukou . Jan ze Smiřic byl zajat a hned druhý den byl popraven pod pranýřem na Stroměstském náměstí a ve špitále křížovníků s červenou hvězdou pochován.