Jaroslav Smiřický ze Smiřic

* 1513,
18. 11. 1597,

 

sex: male

notes:
Syn Zikmunda Smiřického na Skalách, Hořici, Škvorci, Náchodě, Poličanech a Miletíně.
Koupilod krále Ferdinanda panství kostelecké i s Klučovem.Nechal sepsat urbář panství , zámek přestavěl , dal postavit kapli a hrobku.
Založil chudobinec v Kostelci, začal stavět faru a školu.
Kostelecké panství rozšíři - přikoupil Tuchoraz, Šember, Masojedy, Chrást , Limuzy.
Roku 1573 koupil jako poručník dětí svěho zemřelého bratra Albrechta pro ně zámek a ves Skalici hor stříbrných s rybníky, mlýny a lesem.
1572 koupil Říčany za 9 500 kop gr. míš.
1579 koupil Uhříněves za 28 500 gr. kop gr. míš.
1589 koupil Pitkovice za 4 250 kop gr. míš.
1590 koupil Koloděje za 2 000 kop gr. míš.
Patřil pro své rytířské nadání k čelným mužům své doby.
1540 byl jako číšník krále Ferdinanda v Gentu na návštěvě Karla V.
1543 doprovázel arcikněžnu Alžbětu
1553 doprovázel arcikněžnu Kateřinu do Polska ke sňatku s králem Zikmundem Augustem.
1546 - 1547 stál po boku krále Ferdinanda a bojoval v bitvě u Mühlberku, za to byl pasován na rytíře.
1548 jel do Španělska s arciknížetem Maxmiliánem pro nevěstu, vrátil se domů , protože mu zemřel otec.
1554 byl povýšen do stavu panského s veškerým svým rodem.
Od roku1558 byl přísedícím zemského soudu.
Od roku 1571 do 1586 maršálkem.
Od roku 1586 až do své smrti hofmistrem dvora královského a radou císaře.
S manželkou Kateřinou z Hazmburka měl 4 děti , ale ani jedno z nich ho nepřežilo.
Zemřel na Malé Straně v Praze ve svém domě
U Montágů a pochován je v kryptě v Kostelci.
Poslední vůle ze dne 17.6. 1594 je umístěna v zámeckém srchívu.