Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic

* 1594,
18. 11. 1618, Praha,

 

notes:
Získal obrovský majetek- dle berního registru měl 6245 poddaných, 42 far, 27 ovčáckých mistrů, 47 ovčáckých pacholků a 296 mlýnských kol ( zhruba desetina majetku panského stavu v Čechách ).
Ke statků zděděným ještě přikoupil Křenice, Dymokury, Městec Králové, půlku Turnova. Byl velmi vzdělaný a byl jedním z nejpřednějších mužů své doby.
22.5.1618 v jeho domě v Praze se rozhodlo o usmrcení dvou českých místodržících Slavaty a Martinice.Druhý den se přímo podílel na defenestraci.Byl zvolen stavovskými povstalci za direktora - člena stavovské vlády.
Na své náklady vypravil proti císařským 1000 mužů pěchoty a sám jel 29.9. 1618 včele 90 jezdců v ústrety nepříteli.Nadto půjčil stavům 50 000 kop gr. míš. na najímání lidu válečného.
V ležení u Budějovic zachvácen hlavničkou , převezen do Prahy , kde zemřel.Pohřben v Kostele u sv. Mikuláše na Malé Straně, odkud byl převezen 29.1. 1619 do Kostelce.Byl ženichem Kateřiny Juliány , dcery říšského hraběte z Hanavy - Münzenberka. Po jeho smrti vznikly velké spory o majetek rodu Smiřických.