Tomáš Jordan z Clausenburgu

* 1539, Kluž (Cluj-Napoca), Rumunsko (Romania)
6. 2. 1586, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
epidemiologist, balneologist, doctor, publicist

 

sex: male

word:
Tomáš Jordán byl potomkem saských přistěhovalců, kteří se usadili v severozápadním Sedmihradsku. V mládí odešel za lékařským vzděláním do tehdejších významných evropských center (Wittenberk, Paříž, Montpellier, Basilej, Curych, Padova, Bologna, Pisa, Řím). Studia završil ve Vídni, kde se přátelsky stýkal s biskupem Jednoty bratrské Janem Blahoslavem a seznámil se s tehdejším významným lékařem Cratonem. Jordán získal v 27 letech doktorský titul a vzápětí byl odeslán jako lékař do války proti Turkům. Na uherských bojištích získal značné zkušenosti v léčení válečných zranění a rozpoznal i příznaky a možné příčiny nákazy, která se kvůli závadné stravě šířila mezi vojáky (tzv. uherská nemoc). Po návratu působil krátce ve Vídni, v roce 1569 byl jmenován moravským zemským lékařem (v dobové terminologii physicus). Tento vysoký úřad zastával jako vůbec první. Usadil se v Brně, které bylo blíž vídeňským lékařským střediskům než tehdejší hlavní město Moravy Olomouc. Jordán se snažil svěřenou oblast důkladně poznat, sjezdil celou Moravu, seznámil se s přírodními a zejména zdravotními podmínkami, v nichž žili její obyvatelé. Šíří svých zájmů byl skutečně renesančním člověkem, kromě lékařství zkoumal účinky léčivých pramenů a vod na Moravě včetně klimatických podmínek jejich okolí, zabýval se historií Moravy, sbíral a v terénu hledal mince, ovládal několik jazyků. Roku 1573 byl přijat do rytířského stavu na Moravě s přídomkem z Klausenburku (Kluže). V Brně pořídil novou redakci české kroniky olomouckého biskupa Jana Dubravia vydanou s titulem Historia Boiemica roku 1575 v Basileji. Své poznatky o moru publikoval v knize Pestis phaenomena (Příznaky moru, Frankfurt 1576). O rok později se v Brně objevila hromadná nákaza příjicí, která se rozšířila z veřejných lázní pod Puhlíkem (dnes Denisovy sady). Jordán ji popsal ve významném spisu Luis novae descriptio (Popsání nové nákazy). Byl vydán rovněž ve Frankfurtu v letech 1580 a 1583. Svá epidemiologická díla psal Jordán latinsky, jeho balneologická práce, která patří k základním kamenům medicínského lázeňství, vyšla nejdřív v češtině. Byla to Kniha o přirozených vodách hojitedlných nebo teplicech moravských (Olomouc, 1580). Jordán na ní pracoval deset let a věnoval ji „všem stavům a obyvatelům markrabství moravského.“ Díky působení Tomáše Jordána se o Brně dobře vědělo v tehdy známém odborném světě. On sám na Moravě zdomácněl. Město Brno, v němž prožil 20 let života a založil rodinu, si vysloveně oblíbil. Zemřel ve svém domě na Orlí ulici v roce, kdy jeho stěžejní dílo vyšlo latinsky pod názvem De aquis medicatis Moraviae. Je pochován v minoritském kostele.

zdroj: www.brno.cz

notes:
Odkaz. forma
Jordán z Klausenburku, Tomáš, 1539-1586
z Klausenburku, Tomáš Jordán, 1539-1586
Jordanus de Clausenbourg, Thomas, 1539-1586
Jordan von Klausenburg, Thomas, 1539-1586
Jordán z Klauznburku, Tomáš, 1539-1586
Kalendárium n rok 2009: nar. Kološ (Rumunsko)
Moravský zemský lékař, slavný epidemiolog. Studoval v Paříži, Padově a Bologni.Studoval účinky léčivých vod na Moravě i v Karlových Varech. Odborný publicista.
zdroj: SVKPK