Eduard Douša

* 31. 8. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
composer

 

sex: male

word:
Narozen. 1951 v Praze, studoval (1969-1972) na Filozofické fakultě, vysokoškolská studia však dokončil na Akademii múzických umění (obory skladba a hudební teorie) v r.1977. Od roku 1986 působí na Filozofické fakultě UK v Praze a od r.1995 na Konzervatoři v Praze. Externě též pedagogicky působí na Pedagogické fakultě UK v Praze (od r. 1997). Dr. Douša patří k významným českým skladatelům.
Vyučuje předměty Nauka o harmonii, Teorie a dějiny kontrapunktu, Harmonická analýza, Hra na klavír, Hra partitur, Organologie, Základy instrumentace. Ve speciálních přednáškách se věnuje české hudbě 20.století. V průběhu 90. let pravidelně přednáší také pro katedru divadelní vědy a katedru filmové vědy FF UK (např. cyklus přednášek na téma česká filmová hudba aj.). Na Filozofické fakultě pracuje na plný úvazek.
(zdroj: http://musicology.ff.cuni.cz)
-
2001 - ukončil na Pedagogické fakultě UK Praha doktorské studium v oboru hudební teorie-pedagogika (školitel Prof.Dr.J. Herden, CSc.)
2005 - docentura na UJEP v Ústí nad Labem v oboru hudební teorie- hudební teorie-pedagogika

notes:
Doc. Mgr., Ph.D.