Jiří Jirmus

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1953 - 1959   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, ),