Kaya Doi

* 27. 7. 1969, Japonsko (Japan)

 

sex: female