Josef Obeth

* 15. 7. 1874, Terezín, Mikulovice (Jeseník), Česká republika (Czech Republic)
18. 9. 1961, Säckingen, Německo (Germany)
sculptor, restaureteur

 

sex: male

word:
Sochař a restaurátor. V letech 1887–1890 vystudoval kamenickou školu v Supíkovicích a pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni (u Karla von Zumbuscha a Edmunda von Hellmera). Podnikl studijní cesty do zahraničí: Maďarsko, Německo, Dalmácie, Itálie. V letech 1909–1945 vedl ve Velké Kraši (u Javorníku) sochařskou dílnu. Byl členem spolku Vereinigung bildender Künstler Schlesien. Po odsunu z Československa působil jako restaurátor v Norimberku. Byl velmi produktivním sochařem s četnou zakázkovou základnou. Tvořil pomníky, památníky, sakrální plastiku, portréty. Jeho tvorba tíhne k monumentální figuraci a užívání symbolů, pevně se ovšem drží realistického základu. Z jeho bohaté tvorby můžeme uvést např. pomník Johanna Gregora Mendela v Novém Jičíně, pomník Vincence Priessnitze v Lázních Jeseník, mramorový oltář Neposkvrněné početí P. Marie v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí nebo pomník obětem první světové války v Moravici. Právě pomníky obětem války byly autorovou nejčastější sochařskou realizací ve veřejném prostoru, vytvořil jich na tři desítky.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 270

notes:
* Zaniklá (zničená) osada Terezín (něm. Theresienfeld, pol. Terezyn) založený roku 1796. Zde bylo roku 1930 51 domů, roku 2001 jen 8. V této osadě se roku 1874 narodil významný slezský sochař Josef Obeth.