Viktor Oppenheimer

* 2. 5. 1877, Rousínov (Vyškov), Česká republika (Czech Republic)
25. 4. 1942, Varšava (Warszawa), Polsko (Poland)
graphic artist, painter, sculptor, designer, sběratel orientálního umění, medal maker, architect, organizátor uměleckého a kulturního života

 

nationality: Jewish
sex: male

word:
Sběratel orientálního umění. Před 1918 působil v Německu. Ve své sochařské tvorbě se zaměřil na portréty a především na sepulkrální plastiku pro brněnské hřbitovy. Hlavní součást jeho díla však představují lité medaile, plakety a předměty dekorativního charakteru ve stylu secese a art deco.

notes:
Zemské vyšší reálné gymnázium v Brně (1895 maturita), poté ještě dva roky pokračoval na zdejší průmyslové škole, výtvarná studia absolvoval na uměleckoprůmyslových školách ve Vídni, Düsseldorfu a Mnichově
V letech 1905–1907 působil v Brně jako učitel kreslení, v roce 1909 odjel do Mnichova, kde působil deset let, po vzniku ČSR se vrátil do vlasti a přijal místo asistenta kreslení na Německém reálném gymnáziu v Brně, v roce 1923 přešel na Spolkové židovské reálné gymnázium a po založení Školy uměleckých řemesel v roce 1924 byl jmenován prvním profesorem modelování (roku 1938 byl penzionován)
Na rozdíl od jeho vlastního díla se Oppenheimerovu obsáhlou sbírku (asi 1500 kusů orientálního umění) podařilo zachránit a v současné době je součástí sbírky Moravské galerie v Brně.
Z Brna převezen dne 28. 1. 1942 transportem U-619 do Terezína, odtud dne 25. 4. 1942 transportem An-420 do Varšavy, kde zahynul.
encyklopedie.brna.cz, 14.8.2018