Eugeniusz Delekta

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Eugeniusz Delekta
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski