(Andreas incisator) Ondráček

řezbářství, umělecký truhlář

 

sex: male

notes:
v letech 1459-1472