Josef Alan

* 18. 3. 1938, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
sociologist

 

sex: male

word:

Studoval dějiny filozofie na FF brněnské university. Zabývá se sociologií vzdělání, rodiny, politiky a sociologickou metodologií, zejména kvalitativními metodami sociologického výzkumu. V letech 1986–89 s M. Petruskem vydával časopis Sociologický obzor a 1992–95 sociologický časopis S-Obzor. V období 1990–94 byl ředitelem Ústavu sociálně politických věd UK v Praze a poté Institutu sociologických studií FSV UK v Praze. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti a spoluzakladatelem nadace Film a sociologie. Z díla: Společnost, vzdělání, jedinec (1974), Spoločnosť vo svetle sociológie (s F. Gálem, 1987), Etapy života očima sociologie (1989), Sociologie, literatura a politika (s M. Petruskem, 1996). Je editorem mj. sborníku Dialogy o občanské společnosti (1995).