Josef Jan Alois Drda

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1955   Česká grafika XIX. století
1958   České malířství XIX. století
1986   Česká kresba 19. století
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)