Přemysl Omrt

* 18. 1. 1951, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
designer, artistic blacksmith, designér dýmek, jeweller

 

sex: male

word:
Přemysl Omrt. Umělecký kovář. Uměleckoprůmyslový výtvarník. Designér dýmek. Šperkař.
Umělecký kovář Přemysl Omrt z Rychnova nad Kněžnou, jenž se vyučil kovářem v l. 1967-1970 v pražské ČKD a v l. 1980-1990 působil jako umělecký kovář náchodské dílny Krajského podniku pro opravu památek v Opočně, v současnosti značnou část své pracovní aktivity přenesl do jiné sféry uměleckého řemesla, totiž do volné tvorby dýmek, dlouhá léta vytvářel drobnější železné plastiky, které bylo možné vidět v 80. a na počátku 90.let na řadě výstav a akcí spojených s uměleckým kovářstvím. Díla Přemysla Omrta vznikají převážně v osmdesátých letech 20. století a představují transformace strohých železných profilů ve figurální či organické tvary na jedné a tvarové kreace využívající fantazie proměny materiálu na druhé straně, se zařadily do širokého proudu uměleckého kovářství, které jako samostatné umělecké řemeslo hledalo od konce 70. let 20.století vlastní výraz. I když se v současnosti PřemyslOmrt železné plastice již téměř nevěnuje - poslední vystavené práce pocházejí z poloviny devadesátých let - nesou téměř všechna jeho díla stopu autorského rukopisu v hutném do sebe uzavřeném tvaru. Stejnou charakteristikou se vyznačují i Omrtovy dýmky. Každá z nich je originální dílo, tvořené individuálně ve vazbě na konkrétní kus materiálu,kořen vřesu - bruyéru. Přírodní materiál s nádhernou kresbou linií žilek i oček kořenice autor neuzavírá do zaběhlých klasických tvarů, ale sochařskou modelací vytváří drobné svébytné dílo, v němž plně vyznívá krása přírodní dekorativnosti dřeva. Přitom jsou tyto výtvory plně funkční a u kuřáků dýmek značně oblíbené, o čemž svědčí Omrtova produkce za poslední dvě desetiletí, čítající stovky originálních dýmek.
http://www.artefaktum.cz/artefaktum/umeni/vystavyavernisaze/omrt/index.html

notes:
autodidakt