P. Innocentmalířství

 

sex: male

notes:
mnich kláštera Servitů