Jaroslav Jurášek

* 25. 9. 1925, Újezd (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
15. 3. 2005, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
dramaturgie, hudba, etnografie

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Pro synka řídícího učitele na Valašsku byl vztah k lidové hudebnosti snad zakódován v genech. Celý život také hudbě, lidové především, erudovaně, neúnavně a neokázale sloužil. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Zlíně začal studium jazyků, estetiky a etnografie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1946 – 1951). Studia před ukončením přerušil a nastoupil do hudební redakce Československého rozhlasu v Brně, kde o rok později spolu s Dušanem Holým vypracoval koncepci a založil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN). Dalších 15 let byl jeho uměleckým vedoucím a dramaturgem. Zkušenosti s působením ve folklorně zaměřeném tělese, byť amatérském, si přinesl ze Slováckého krúžku v Brně a především z Valašského krúžku, kam jako valašský rodák vstoupil po příchodu do Brna. S primášem Vladimírem Melounem v něm vytvořili muziku, v níž Jurášek prokázal svůj mnohostranný talent-hrál na housle, violu, basu a později i na cimbál. Při zaměstnání vystudoval Jaroslav Jurášek teorii skladby a lidovou tvořivost na JAMU. V roce 1967 se stal ředitelem Československého rozhlasu v Brně, z místa ho vypudily politické čistky na počátku normalizace zejména za srpen 1968. Tři roky pak pracoval jako metodik Ústředního výboru Svazu Cikánů- Romů.Tehdy zorganizoval v Jihlavě pořad „ Rom hraje-Rom tančí-Rom zpívá“, obdivuhodnou přehlídku romského folkloru i dobově zaměřených romských kapel. Její reprízu uvedl i v Brně. V letech 1972 – 1975 také přednášel o lidové písni na brněnské konzervatoři. V roce 1973 nastoupil jako programový pracovník Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska Brno I, kde založil a vedl Klub přátel lidového umění. Od roku1976 spolupracoval jako umělecký vedoucí s Vojenským souborem písní a tanců Jánošík v Brně (od roku 1993 VUS Ondráš). Spolutvůrcem umělecké tvářnosti a špičkové kvality souboru zůstal až do smrti. V letech 1982 – 1992 byl dramaturgem hudebního vysílání Československé televize v Brně. V té době mu byla udělena výroční cena vydavatelství Panton za dramaturgii folklorních edic. Kromě Pantonu spolupracoval Jurášek s vydavatelstvími Supraphon a Edit. Pro neuvěřitelně bohatou a pestrou činnost byl vybaven nejen teoreticky, ale i činností v terénu. Již během studií sbíral lidové písně na Valašsku, Lašsku, na Slovácku i Slovensku. Pořizoval zvukové záznamy zpěváků, muzikantů a vypravěčů. Jako hudební skladatel se zaměřil především na úpravy lidových písní a taneční kompozice (Svatba na moravskoslovenském pomezí, Vandrovali hudci, Svatební veselí, Primášovy noty aj.). Publikoval množství článků a studií v Národopisných aktualitách, Lidové tvořivosti, Folkloru a dalších periodikách. Jako upravovatel a dramaturg se podílel na vydání více než 30 LP, CD a MC (Cimbál hraje prim, Moravské Vánoce, Žijí v písni, Kouzlo písně, Cikánský pláč, Píseň písni ustýlá, Muzikanti co děláte). Výčet rozhlasových, televizních i „živých“ pořadů, věnovaných folkloru a folklorismu, které připravil jako scénárista a režisér, by možná přesáhl stovku (Písně domova, Muzikanti hrajte, Zazpívej slavíčku, Setkání se sousedy, medailony muzikantských rodin a mnoho dalších). Pro folklorní soubory připravil zpěvník Písně z Brněnska (1979). Byl dlouholetým autorem pořadů a členem Programové rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, od roku 1996 pracoval v Senátu této Programové rady. Působil však obětavě i v programových radách dalších festivalů a v soutěžních porotách, o jeho spolupráci a zkušenosti se ve své činnosti opírala řada předních amatérských souborů v ČR. Úctyhodný pracovní záběr Jaroslava Juráška prozařovala vzácná a výjimečná laskavost, optimismus a smysl pro humor.

V době, kdy se potřebujeme obracet k trvalým životním hodnotám, zasáhl vyni-kající muzikant, znalec a milovník lidového umění Jaroslav Jurášek významným způsobem do poválečného vývoje folklorního hnutí na Moravě. Z jeho práce budou těžit odborníci i soubory ještě velmi dlouhou dobu.

zdroj: www.brno.cz

notes:
No Previous Record No Next Record
Ident. číslo jk01052215
Záhlaví LinkJurášek, Jaroslav, 1925-2005

Biograf.údaje Narozen 25.9.1925 v Újezdě u Vizovic, zemřel 15.3.2005 v Brně. Folklorista, práce v oboru, pracoval jako dramaturg folkloristických pořadů v rozhlase a televizi.