Pavel Doležal

* 20. 1. 1700, Skalica (Skalica), Slovensko (Slovakia)
29. 11. 1778,
preacher, linguist, publisher

 

sex: male

word:
Doležal, Pavel/Pavol (20. 1. 1700 Uherská Skalice – 29. 11. 1778 Vyšná Boc), slovanský jazykovědec, gramatikář český, básník, spisovatel, evangelický kněz a kazatel; byl soukeníkem, studoval v Německu a byl soukromým učitelem v Lužici, později učitelem v Prešpurce, od r. 1746 kazatelem v Necpalech, od r. 1760 v Boci; je autorem učebnice latiny, biblické češtiny a první slovanské gramatiky, proniknuté novými požadavky osvícenské vědy; poukázal v ní na rozdíly mezi češtinou a slovenštinou, čímž se stala jedním z hlavních pramenů Antonu Bernolákovi při sestavování spisovné slovenštiny; pochvalný úvod k této gramatice, v němž velmi vyzdvihuje skvostnou bibličtinu, napsal Matěj Bél; co se týče rozdělení sloves, je Doležal považován za předchůdce vědecké soustavy Dobrovského; gramatika je rozdělena na čtyři části: 1. ortografia, 2. etymologia, 3. syntax, 4. prosodia; čtvrtá část (de prosodia) obsahuje podrobnou nauku o veršování časoměrném; přidána sbírka českých přísloví, později opět vydána (slov.) Bernolákem; ve svých dalších dílech se Doležal věnuje hláskosloví a teologii; také složil některé písně do funebrálu Pavla Jakobali. Bibl.: Orthographia Bohemo-Slavica. 1717 (lat.); Biblí sv. rytmovními sumovníky představená. 1745; Grammatica Slavico-Bohemica. Prešpurk 1746 (lat.); Donatus. 1748; Elementa linguae Slavo-Bohemicae. Levoč 1752 (lat.); Sama učící abeceda. 1756. Liter.: Fordinálová E.: Gramatica Slavico-Bohemica v historickom kontexe (k 250. výročiu vydania). Slovenský jazyk a literatura v škole, 1996, 43, 8-12 (slov.); Ďurovič L`.: Pavel Doležal a jeho Grammatica Slavico-Bohemica (Pri trojstom výročí narodenia: 1700 – 2000). Slovenská reč, 2000, 65, 22-32 (slov.).
zdroj - K. Hladíková, kcjl.modry.cz, 2012/07

notes:
Odkaz. forma
Doleschalius, Paulus, 1700-1778
Doleschall, Pavol, 1700-1778
Szakolcza-Hungarus, 1700-1778

(20. 1. 1700 Uherská Skalice – 29. 11. 1778 Vyšná Boc), slovanský jazykovědec, gramatikář český, básník, spisovatel, evangelický kněz a kazatel; byl soukeníkem, studoval v Německu a byl soukromým učitelem v Lužici, později učitelem v Prešpurce, od r. 1746 kazatelem v Necpalech, od r. 1760 v Boci; je autorem učebnice latiny, biblické češtiny a první slovanské gramatiky, proniknuté novými požadavky osvícenské vědy; poukázal v ní na rozdíly mezi češtinou a slovenštinou, čímž se stala jedním z hlavních pramenů Antonu Bernolákovi při sestavování spisovné slovenštiny; pochvalný úvod k této gramatice, v němž velmi vyzdvihuje skvostnou bibličtinu, napsal Matěj Bél; co se týče rozdělení sloves, je Doležal považován za předchůdce vědecké soustavy Dobrovského; gramatika je rozdělena na čtyři části: 1. ortografia, 2. etymologia, 3. syntax, 4. prosodia; čtvrtá část (de prosodia) obsahuje podrobnou nauku o veršování časoměrném; přidána sbírka českých přísloví, později opět vydána (slov.) Bernolákem; ve svých dalších dílech se Doležal věnuje hláskosloví a teologii; také složil některé písně do funebrálu Pavla Jakobali. Bibl.: Orthographia Bohemo-Slavica. 1717 (lat.); Biblí sv. rytmovními sumovníky představená. 1745; Grammatica Slavico-Bohemica. Prešpurk 1746 (lat.); Donatus. 1748; Elementa linguae Slavo-Bohemicae. Levoč 1752 (lat.); Sama učící abeceda. 1756. Liter.: Fordinálová E.: Gramatica Slavico-Bohemica v historickom kontexe (k 250. výročiu vydania). Slovenský jazyk a literatura v škole, 1996, 43, 8-12 (slov.); Ďurovič L`.: Pavel Doležal a jeho Grammatica Slavico-Bohemica (Pri trojstom výročí narodenia: 1700 – 2000). Slovenská reč, 2000, 65, 22-32 (slov.). KHladíková
+ kolem 1764 na Boci ?1778?
rodem z Uherské Skalice, vyučený soukeník, evangelický kněy