Pavel Doležal

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha