František Jureček

* 23. 9. 1868, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
6. 10. 1925, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
builder, collector

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Studoval na německé státní reálce v Opavě a německé reálce v Moravské Ostravě. Po předčasném ukončení studia nastoupil jako stavební dělník u firmy Schuhmacher ve Vídni. Praxi zde zakončil stavitelskou zkouškou a po roce 1890 začal pracovat ve stavební firmě svého otce, kterou po jeho smrti v roce 1902 převzal. Žil osamělým životem a útěchu nacházel ve výtvarném umění. Pravidelně navštěvoval výstavy v Praze a stal se vášnivým sběratelem uměleckých děl. Za svůj život nashromáždil více než sto dvacet kreseb, maleb a plastik. Jednalo se např. o díla Norberta Grunda, bratří Mánesů, Antonína Chitussiho, Mikoláše Alše, Maxe Švabinského a mnohá další. Původně zamýšlel věnovat tuto sbírku Praze, ale po vzniku Československa, kdy přešla správa Moravské Ostravy do českých rukou, svůj záměr změnil a vše odkázal Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, jehož členem se následně sám stal. Jakožto porotce posuzoval architektonické návrhy budoucího Domu umění a spolurozhodoval o vítězném návrhu architektů Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, jenž zvítězil a byl v roce 1926 realizován. Toho se ovšem Jurečka nedožil. Jeho početná sbírka uměleckých děl položila základ dnešní sbírkotvorné instituce Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Jaroslav Michna, Černé slunce?, GVUO 2018, s. 256