Antonín Lang

 

sex: male

word:
Zahradník v Českém Brodě, autor kroniky, ve které podle rodinných záznamů věrohodně popisuje živelné pohromy, stavební vývoj města, stará řemesla, kulturní událsti apod.