Jetřich z Portic

 

sex: male

notes:
V roce 1357 založil klášter v Klášterní Skalici.