Jan Dobřenský z Dobřenic 

sex: male

notes:
V roce 1494 od něho získalo město Kolín radniční dům