Fan Kchuan

1030,
malířství

 

sex: male

notes:
* polovina 10. století