Muhammad Ali

* 1769,
1849,

 

sex: male

notes:
Egyptský místodržící v Osmanské říši.